Aktualizace trati Bratislava - Praha

zpět

Technická podpora v podobě aktualizací zdarma je zajištěna rok zpět. Starší aktualizace budou postupně odstraňovány, proto si trať pravidelně aktualizujte a zálohujte. O staré aktualizace mi nepište, nearchivuji je. Každý si zálohuje na vlastní zodpovědnost. Taková jsou pravidla pro aktualizace zdarma.


Pokud aktualizace už jen zdarma stahujete a jste spokojení s novými traťovými úseky a přejete si, aby se stavěly další nové tratě, tak tyto práce můžete sponzorovat jakoukoli částkou na účet: 0695227083/0800 nebo ze zahraničí IBAN: CZ87 3030 0000 0019 1207 6010 BIC: AIRACZPP. Za každou platbu předem děkuji. (příjmy z tohoto účtu dávám do podnikatelské daňové evidence )

Instalujte vždy aktualizace nejblíže vyšší od data a verze na Vašem mediu. Žádnou aktualizaci nelze vynechat a je nutné instalovat ve správném pořadí. Čtěte doprovodné pokyny.

Od aktualizace BP94.20 se v nových úsecích trati používají na povrh terénu fototextury. Vzhledem k jejich velikosti jsou v instalaci komprimované na 1024x1024. Kdo má zájem a dostatečně výkonný počítač si může stáhnout tyto textury v plném rozlišení 4096x4096. Stažené archivy nakopírujte do složky Breclav - Praha/Terrtex, zde pak všechny označte a v 7zip "rozbalit zde a přepsat vše. Doporučuji původní soubory nejprve zálohovat. Nové textury budou do této složky průběžně doplňovány. Od verze BP96 jsou tyto soubory na fleškách s instalací tratě (32GB).

Terrtex 4096x4096


02.05. 2023 BP 97.00  Přibylo dalších 200km tratí. Prodloužení ze Všetat až do Bad Schandau a zpět po trati 090 až do Bohušovic nad Ohří, respektive do zastávky Hrdly.

Tato aktualizace navazuje na BP 96.4 z 09.01.2023

Aktualizace BP9700

15.01. 2023 BP 96.41  Po aktualizaci bylo hodně připomínek pro nějaké opravy a současně Nebulus opravil model zarážedla, kde problikávala do prkna návěst posun zakázán a současně dodal model železniční stanice Krumvíř pro trať Čejč - Ždánice. Dále jsem opravil tření i rozměry u vozů Uacs plus rozměry lokomotivy 386047 a 040, aby se neprolínaly nárazníky, ale jen dotýkaly. Vzorová souprava přiložena (consists). Po odbrzdění se na nejmenším sklonu už sama rozjede. Právě do této se přestupuje na čekačkách v mé aktivitě a zde byl podnět, protože se tato souprava na sklonu sama nerozjela. A plus prolnuté nárazníky do sebe.

Tato aktualizace navazuje na BP 96.4 z 09.01.2023

Aktualizace BP9641

09.01. 2023 BP 96.40  Tato aktualizace je vlastně moje první upravená a hodně rozšířená aktivita zs20_Test Lysá. Bylo tímto nalezeno hodně nepřesností i nedodělávek. Tedy bylo nutné dokončit kolejiště ve stanici Beroun a přepracovat kontejnerové překladiště vlečky Metrans v Uhříněvsi. V balíku jsou i přidány potřebná vozidla, která se asi nikde stáhnout nedají, ale hlavně nutné úpravy v ladění, aby se s vlaky dalo vůbec jezdit.

Tato aktualizace navazuje na BP 96.2 z 24.12.2022

Aktualizace BP9640

24.12. 2022 BP 96.20  Vánoční přídavek aktualizace BP96. Jsou dodány zimní verze fototextur terénu (tratě na Jihlavsku a kolem Všetat). Další nahlášené i objevené nepřesnosti. Opět nějaké zapomenuté trolejové dráty, kde nemají být. Díky tvorbě nové aktivity je vylepšený úsek Od Suezu v Běchovicích přes Malešice a Vršovice do Krče. Je to tam nyní víc zastavěné a zalesněné. Na tak rozsáhlém projektu bude stále co opravovat a vylepšovat. 

Tato aktualizace navazuje na BP 96.0 z 04.12.2022

Aktualizace BP9620

04.12. 2022 BP 96.00  Dokončovací práce na tratích 240,241 a 244. Přepracování trati 072 z Lysé nad Labem do zastávky Ovčáry a pokračování do Všetat s výhledem prodloužení až kam to půjde. Součástí aktualizace je i přepracovaná a vylepšená původní aktivita Test Lysá. Není to žádná časová honička, ale slouží k vyzkoušení různých lokomotiv pro všechny verze Openrails. Protože se tam hodně posunuje sem tam i přelézá na jinou lokomotivu. Je přibalená i oprava ladění. Bardotka se musí z kopce 5 promile ze Všetat výběhem rozjet ze 70 na 80. Původní ladění zpomalovalo.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.8 z 19.09.2022

Aktualizace BP9600

19.09. 2022 BP 95.80  Další dokončovací práce. Dokončené úseky: Havlíčkův Brod - Jihlava, Okříšky - Znojmo, Brno -Střelice - Hrušovany nad J. Zbytek trati 240 částečně dokončený. Opravy dalších nalezených i nahlášených chyb. Nové modely pro trať Čejč- Źdánice Stáčírna nafty a nádraží v Uhřicích, některé čekárny na zastávkách od Deteria a celkové vylepšení trati vzhledem k fototexturám terénu. Opět nalezené troleje, kde nemají být, díky všímavým uživatelům a také opravy návěstidel ze Zábřehu směrem na Hanušovice.

Na tratích 241 a 244 doplněny námezníky, osvětlovací lampy a přestavníky výměn. Moravské Budějovice a něco u Jihlavy. Oprava jihlavského zhlaví stanice Dobronín. Byly tam obráceně výměny.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.2 z 21.03.2022

Aktualizace BP9580

21.03. 2022 BP 95.20  Další fáze dokončení tratí 240,241,244 a to vegetace kolem trati a okolní krajině. Zástavba obcí a měst bude dokončena v další aktualizaci. Včetně dalších detailních dodělávek bude dokončeno po letních prázdninách před vánocemi. Ale i tak ve srovnání s minulou aktualizací uvidíte úplně nový pohled na tyto tratě.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.1 z 01.03.2022

Aktualizace BP9520

01.03. 2022 BP 95.10  Pokračování s výstavbou tratí 240,241 a 244. Kompletní zprovoznění, vytvarování terénu kolem tratí, opraveny výškové rozdíly, silnice. Zástavba zatím zkušebně. Dokončení, vzhledem k rozlehlosti, bude koncem tohoto roku. Doplnění fototextur terénu i na tratě Břeclav - Znojmo a Čejč - Ždánice. Tedy všude, kde jsou koleje položené podle GPS souřadnic. Textury terénu jsou kvůli manipulaci zmenšené na 1024x1024. Kdo chce plné rozlišení, tak si stáhněte zde Terrtex 4096x4096  ( Asi 15 giga ) a nakopírujte do složky Terrtex v adresáři trati.

Tato aktualizace navazuje na BP 95.0 z 03.01.2022

Aktualizace BP9510

03.01. 2022 BP 95.00  Přepracování všech kolejí projektu, aby se nezobrazovala trolej nad kolejemi, kde není zatrolejováno. Převedení všech dynamických kolejí na klasické a tím se otevřely nové možnosti. Postavené nové tratě Brno - Jihlava, Střelice - Hrušovany nad J. a Znojmo - Okříšky. Zatím jenom v hrubé stavbě jen s fototexturami na terénu. (plastická ortofotomapa)

Soubor z 28.12 je aktualizován pod stejnou verzí.Bylo nutné opravit některé závažnější drobnosti objevené po uzávěrce. Pro svou velikost je ze tří souborů. Stáhnout a kliknout na exe soubor.

Tato aktualizace navazuje na BP 94.0 z 03.03.2021

Technická podpora skončila

24.05. 2021 BP 94.20  Aktualizace se týká převážně úseku Havlíčkův Brod - Jihlava. Provozně je téměř hotovo, krajina je zatím provizorní jako fototextura. Přepracována část stanice v Havlíčkově Brodě kolem depa. Jsou opravené databázové chyby v angličanových výhybkách v Brno Maloměřice, Praha Vršovice a okolí.

Tato aktualizace navazuje také na BP 94.0 z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


07.04. 2021 BP 94.10  Dokončení zahuštění lesů v celém projektu BP
Oprava databáze výhybek na odbočce do Buben za stanicí Praha Holešovice
Osazení skloníků v úseku Brno - Havlíčkův Brod - Kolín
Počáteční práce na novém úseku trati z Havlíčkova Brodu do Jihlavy

Tato aktualizace navazuje také na BP 94. z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


22.03. 2021 BP 94.06  Rekonstrukce úseku Bratislava - Břeclav. Doplněny náspy, skloníky, lesy,  některé budovy. Trochu upravený terén a všechny stromy by už měly mít zimní textury.

Tato aktualizace navazuje také na BP 94. z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


15.03. 2021 BP 94.05  Opravy nahlášených chyb v návěstidlech, drobné opravy, hustější lesy v Openrails, oprava šťěrkového lože z Poštorné do Lednice.

Tato aktualizace navazuje na BP 94. z 03.03.2021

Technická podpora skončila

 


03.03. 2021 BP 94  Přepracování traťového úseku Brno - Břeclav včetně navazujících vedlejších tratí. Modernizované Hustopeče a Židlochovice. Břeclav - Mikulov také modernizované a prodloužení trati až do Znojma včetně Hevlína a Retz. Nový už současně zrušený úsek Čejč - Ždánice a Vranovice - Pohořelice. Výměna některého kolejiva. Ve všech stanicích projektu, kde jsou tyto osazeny jsou vyměněny výhybky pro rychlost 60 a 100km/h do odbočky. Někde bylo nutné i přepracovat zhlaví. Tedy většina původních aktivit bude nefunkčních. Ve svém projektu jsem opravil jenom některé, co šly. Možná nebude zpětná kompatibilita s tratěmi stejného kolejiva.

Tato aktualizace navazuje na BP 93.20 z 31.12.2019

Technická podpora skončila

 


31.12. 2019 BP 93.20   Tato aktualizace je zařazena hlavně pro uživatele Openrails, kde jsou přizpůsobena návěstní skripta a jsou opravena označení kolejí pro nástup cestujících na všech nádražích, aby se dveře souprav otevíraly do správně strany pro nástup a výstup cestujících.

A jako bonus opět úprava vegetace a výměna nějakých starších modelů budov. Starší úseky se osazovaly dle možností své doby, kdy nebyl takový výběr jak vegetace, tak budov.

Tato aktualizace navazuje na BP 93.0 z 15.12.2018

Technická podpora skončila

24.12. 2019 BP 93.10   Ranžír v Brně Maloměřicích, dokončení traťového úseku Brno Dolní (aktuální verze) - Brno Židenice (dále postaru) - Tišnov. Mnoho nových nočních verzí modelů kolem trati a na nádražích. Dobové originály návěstidel R65 v Brně Židenicích, České Třebové i jinde.

 Úplné přepracování úseku Letovice - Česká Třebová. Celá trať postavena znovu včetně okolního terénu. V době jejího vzniku v MSTS nebyly k dispozici potřebné podklady. Blansko - Letovice bylo přestavěno v minulých letech. Vylepšení zástavby v okolí nádraží Praha - Libeň

Tato aktualizace navazuje na BP 92 z 11.12.2018

Technická podpora skončila

11.12. 2018 BP 92  Ranžír v Nymburce, úprava okolí traťových úseků Praha Vysočany - Nymburk - Kolín - Havlíčkův Brod a různé jiné dodělávky v různých místech tratí. Technická podpora skončila


 

nahoru

 semora@semora.cz - tel: 602 595 837